MES Komitesi, Türkiye'deki MES kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları, stratejistlerin yanı sıra ticaret, sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile is uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firma ve organizasyonlar arasında bir iletişim merkezi olmayı amaçlayan marka bağımsız bir organizasyondur.

Türkiye MES, Akıllı Fabrika ve Endüstri 4.0 Dünyasında bulunan üst düzey yöneticiler yani profesyoneller bu oluşumun temelini teşkil etmektedir. MES Komitesi gerçekleştirilebilir faaliyetleri sektörde deneyim kazanmış profesyonellerle birlikte sürdürmeyi amaçlamaktadır. Komite 'ye üye olarak kabul edilen kişiler, mücbir sebepler dışında diledikleri sürece bu unvanı taşıyabilirler.

Yayınlarımız

MES Komitesi Tarafından Üretilen Dökümanlar, Bildirgeler ve Raporlar